• Vision nutrition opinie

  Zagadnienia wpływu sumujących się wstrząsów

  Off 9

  Zagadnienia wpływu sumujących się wstrząsów   Chociaż do chwili obecnej dokładny mechanizm bólów krzyża nie został poznany, to jednak wiadomo, że urazy mechaniczne ból ten nasilają. Słusznie przeto można za Nachemsonem i Schultzem przyjąć, że bóle krzyża wychodzą z krążka międzykręgowego i że wywołują je czynniki mechaniczne, zważywszy jak ważną funkcję spełniają krążki międzykręgowe w…

 • Vision nutrition

  ZAKAŻENIE

  Off 41

  ZAKAŻENIE   Większość zakażeń doprowadza do uszkodzenia serca wskutek toksycznego działania jadów bakteryjnych oraz zaburzeń przemiany materii, związanych z podwyższeniem ciepłoty ciała. Tak np. dur brzuszny, gruźlica powodują zwyrodnienie mięśnia sercowego. Błonica prowadzi do uszkodzenia układu bodżcowo-prze- wodzącego. Płonica i gościec stawowy mogą wywołać zapalenie wsierdzia. Szczególne znaczenie mają tzw. zakażenia ogniskowe, tzn. utajone niekiedy…

 • Pump effect

  Zaniki mięśniowe

  Off 23

  Zaniki mięśniowe   Tam, gdzie -jak to często występuje – następstwem tyłoprzemieszczenia jądra miażdżystego jest rozciągnięcie korzenia, a nie jego uciśnięcie, sprawa przebiega inaczej. Włókna ruchowe korzenia są mniej dotknięte niż włókna czuciowe, przeto zarówno osłabienie, jak i zaniki mięśniowe są mniejsze niż ból i zaburzenia czucia. Dużego stopnia i łatwo wykrywalne zaniki mięśniowe są…

 • Protein 82

  Zapalenie dróg żółciowych

  Off 37

  Zapalenie dróg żółciowych   Zapalenie dróg żółciowych powoduje zwylde złuszczanie się nabłonków, które mogą stać się ośrodkami krystalizacji, „jądrami kamieni”. Takimi jądrami mogą być również grudki zlepionych drobnoustrojów lub pasożyty. W zapaleniach ulegają poza tym zmianom koloidy ochronne. Do najczęstszych rodzajów kamieni żółciowych należą kamienie cholesterolowe, barwnikowe (bilirubina) i wapniowe. Zwykle jednak wytwarzają się kamienie…

 • Protein 50

  ZAPALENIE GOSĆCIOWE WSIERDZIA

  Off 6

  ZAPALENIE GOSĆCIOWE WSIERDZIA   Zapalenie gośćcowe wsierdzia (endocaiditis iheumatica) jest objawem miejscowym ogólnoustrojowej choroby gośćcowej. Choroba gośćcowa jest schorzeniem o charakterze alergicznym. Czynnikiem wyzwalającym jest tu tzw. zakażenie ogniskowe, czyli np. przewlekłe ropne zapalenie migdałków, zapalenie szpiku kostnego, torbiele oraz ziarniniaki przy korzeniach zębów itp. Drobnoustroje umiejscowione w tych ogniskach zatruwają organizm swymi jadami przez…

 • Night 80 protein

  Zapalenie gośćcowe

  Off 20

  Zapalenie gośćcowe   Zapalenie gośćcowe wsierdzia występuje najczęściej w wieku młodym, zwykle łącznie z zapaleniem gośćcowym stawów, niekiedy prawie bezobjawowo. Dopiero wytworzona wada serca jest świadectwem przebytego zapalenia wsierdzia. Zapalenie posocznicowe wsierdzia (endocarditis septica) powstaje w przebiegu ogólnej posocznicy. Najczęściej przyczyną są pociorkowce, gronkowce, dwoinki zapalenia płuc i inne. Zapalenie posocznicowe wsierdzia ma zwykle charakter…

Losowe wpisy:

 • Wiazania wodorowe

  Wiązania wodorowe są także odpowiedzialne za wysokie ciepło właściwe wody, które wynosi l cal/g wody/°C. Ciepło właściwe innych powszechnie znanych substancji, takich jak metale, szkło czy alkohol etylowy, jest znacznie niższe. Na przykład ciepło właściwe alkoholu etylowego wynosi 0,59 cal/g/°C. Jako że do podwyższenia temperatury wody potrzeba dużego wkładu energii oceany i inne wielkie zbiorniki…

 • Gabinet ginekologiczny

  Znalezienie dobrego ginekologa to prawdziwa sztuka. Zdawałoby się, ze problem nie powinien istnieć, bo nie brakuje lekarzy tej specjalizacji, natomiast wymagania im stawiane są zwykle bardzo wysokie. Kobieta, która udaje się do specjalisty oczekuje od niego nie tylko fachowej wiedzy i profesjonalizmu, ale również kultury osobistej oraz tego, aby lekarz budził jej zaufanie. W rezultacie,…